17.07.2017.

Обавештење издаваоца ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд о извршеној исплати дивиденде

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад

Telekom_Srbija_a.d._-_obaveštenje_o_izvršenoj_isplati_dividende.pdf