09.07.2019.

III emisija korporativnih obveznica izdavaoca "PAKO CONSTRUCTION" d.o.o. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

Obaveštenje o primarnoj prodaji kratkoročnih dinarskih obveznica izdavaoca "PAKO CONSTRUCTION" d.o.o. Beograd, na osnovu zahteva agenta emisije „ABC BROKER“ a.d. Beograd

obaveštenje o emisiji pakc03.pdf