09.02.2018.

Обавештење о замени акција издаваоца „FINTEL ENERGIJA“ АД БЕОГРАД

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАМЕНИ АКЦИЈА

Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио замену 3.825 акција издаваоца „FINTEL ENERGIJA“ АД БЕОГРАД (МБ: 20305266), појединачне номиналне вредности од 1.000,00 динара са 25.000.000 акција појединачне рачуноводствене вредности од 0,153 динара, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSFINEE60549, а на основу документације која је достављена од стране члана Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности.