10.06.2019.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца МИНЕЛ РАСТАВЉАЧИ а.д. Нови Пазар

Oбaвeштeњe je дoстaвљeнo oд члaнa Цeнтрaлнoг рeгистрa, дeпoa и клирингa хaртиja oд врeднoсти „M&V Investments“ a.д. Бeoгрaд

POZIV - potpisan.pdf