06.12.2018.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца ГРОТ АД КРИВА ФЕЈА

Обавештење оје достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Ilirika Investments“ а.д. Београд

Poziv za vanrednu skupstinu GROT AD 27.12.2018.pdf