10.09.2019.

Позив за ванредну седницу скупштине акционара Предузеће за путеве ВАЉЕВО АД ВАЉЕВО

Обавештење оје достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Prudence Capital“ а.д. Beograd

javni poziv ep.pdf