08.01.2019.

Пoнудa зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa AК КOMПРEСOР a.д.Бeoгрaд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а на основу Одлуке Скупштине акционара издаваоца «AК КOMПРEСOР» а.д. Београд од 09.03.2018. године, на основу Одлуке Одбора директора издаваоца «AК КOMПРEСOР» а.д. Београд од 27.12.2018. године као и на основу поднетог захтева члана «Tesla Capital» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво «AК КOMПРEСOР» а.д. Београд, даје понуду за стицање сопсвених акција.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca AK KOMPRESOR a.d.Beograd.pdf