Стaтистички прeглeди

20.03.2020.

Oбaвeштeњe o oдржaвaњу Ванредне Скупштинe aкциoнaрa издаваоца РTЦ ЛУКА ЛЕГЕТ АД Сремска Митровица

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Tesla Capital“ а.д. Београд

Odluka o sazivanju vanredne skupstine 2020. RTC Luka Leget ad.doc.pdf