10.09.2019.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца ГП СЕВЕРНИ БАНАТ АД КИКИНДА

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Euro Fineks Broker “а.д. Београд

poziv severni banat 2.pdf