18.11.2020.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца BIGZ PUBLISHING АД БЕОГРАД

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Intercity broker“ а.д. Београд

Odluka sa pozivom za sazivanje vanredne skupstine 10.12.2020_potpisan.pdf