25.11.2022.

Обавештење о поништењу сопствених акција НОВКОЛ АД

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио поништење 3.548 акција издаваоца НОВКОЛ АД (МБ: 17157426) номиналне вредности 10.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSNVKLE43295 у поседу издаваоца, а на основу документације која је достављена од стране члана Централног регистра, депоa и клирингa хартија од вредности.