08.10.2019.

Извештај са одржане седнице Скупштине акционара издаваоца ГП СЕВЕРНИ БАНАТ АД КИКИНДА

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Euro Fineks Broker “а.д. Београд

GP SEVERNI BANAT - izvestaj o odrzanoj sednici 1.pdf