09.01.2020.

Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 09.01.2020. godineUpisani finansijski instrumenti na dan 09.01.2020. godine.pdf