02.12.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INEX LORIS AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „CONVEST“ a.d. Novi Sad

Poziv_Sednica_Inex.pdf