09.04.2019.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца ТЕРМОЕЛЕКТРО ЕНЕЛ АД БЕОГРАД

Обавештење оје достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Ilirika Investments“ а.д. Београд

Poziv TERMOELEKTRO ENEL AD.pdf