15.10.2021.

Обавештење о поништењу сопствених акција ПП ВОЈВОДИНА АД СОМБОР

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио поништење 17.088 акцијa издаваоца ПП ВОЈВОДИНА АД СОМБОР (МБ: 08043787) номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSVOJVE06655 у поседу издаваоца, а на основу документације која је достављена од стране члана Централног регистра, депоa и клирингa хартија од вредности.