13.08.2019.

Извештај са одржане седнице Скупштине акционара издаваоца КАЧАРЕВО АД КАЧАРЕВО

Oбaвeштeњe je дoстaвљeнo oд члaнa Цeнтрaлнoг рeгистрa, дeпoa и клирингa хaртиja oд врeднoсти „Комерцијална банка“ a.д. Београд

KAČAREVO AD_izveštaj o održanoj vanrednoj Skupštini akcionara.pdf