12.08.2019.

Пoнудa зa прeузимaњe aкциja издaвaoцa СOJAПРOTEИН a.д. Бeчej

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈА


На основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу понуде за преузимање акција број 1/2-102-2904/9-19 од 09.08.2019. године, као и на основу поднетог захтева од члана «M&V Investments» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да понудилац «VICTORIA GROUP» a.д. Београд, даје понуду за преузимање акција издаваоца «СОЈАПРОТЕИН» а.д. Бечеј.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca SOJAPROTEIN a.d. Bečej.pdf
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca SOJAPROTEIN a.d. Bečej.pdf