08.09.2017.

Пoнудa зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa MAШИНOПРOJEКT КOПРИНГ a.д. Бeoгрaд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О СТИЦАЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Oдлукe Скупштине акционара издаваоца «МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ» а.д. Београд од 30.10.2015. године, Oдлукe Одбора директора издаваоца «МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ» а.д. Београд од 04.09.2017. године, као и захтева од члана «Галеника брокер» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво издаваоца «МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ» а.д. Београд, даје понуду за стицање сопствених акција.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Beograd.pdf