24.03.2020.

Oбaвeштeњe o oдржaвaњу Скупштинe aкциoнaрa издaвaoцa EXPOBANK AД Бeoгрaд

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

Poziv 65 redovna sednica Skupstine Expobank ad.pdf