16.05.2018.

Обавештење о замени акција издаваоца "МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС" а.д. Кикинда

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАМЕНИ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио замену 97.455.562 обичних акција, номиналне вредности од 100,00 динара по акцији издаваоца „МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС“ а.д. Кикинда (ЈМБ:08036403) са 12.049.781 комада обичних акција, номиналне вредности од 100,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSMSKKE88290, а на основу документације која је достављена од стране члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.