16.10.2020.

Обавештење о поништењу сопствених акција издаваоца ГРАДИТЕЉ-БЕОГРАД АД БЕОГРАД

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио поништење 814 акција издаваоца ГРАДИТЕЉ-БЕОГРАД АД БЕОГРАД (МБ: 07014830), појединачне номиналне вредности од 3000,00 динара, CFI код ESVUFR и ISIN број RSGPGRE61686, у поседу издаваоца, а на основу документације која је достављена од стране члана Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности.