22.11.2021.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца РУДНИК КОВИН АД КОВИН

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Комерцијална банка“ а.д. Београд

Rudnik Kovin ad Kovin Poziv za vanrednu Skupštinu 10.12.2021..pdf