09.10.2019.

Принудни oткуп aкциja издaвaoцa НAПРEДAК a.д. Стaрa Пaзoвa

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана «Prudence Capital» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да je «DELTA AGRAR» д.о.о. Београд, покренуо поступак принудног откупа акција издаваоца «НАПРЕДАК» а.д. Стара Пазова.

Prinudni otkup akcija izdavaoca NAPREDAK a.d. Stara Pazova.PDF