09.10.2019.

Prinudni otkup akcija izdavaoca NAPREDAK a.d. Stara Pazova

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Prudence Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «DELTA AGRAR» d.o.o. Beograd, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «NAPREDAK» a.d. Stara Pazova.

Prinudni otkup akcija izdavaoca NAPREDAK a.d. Stara Pazova.PDF