09.10.2018.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца TEHNOPROMET EXPORT IMPORT АД БЕОГРАД

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Дил брокер“ а.д. Београд

Poziv Tehnopromet.pdf