06.02.2023.

Принудни oткуп aкциja издaвaoцa TEЛEФOНКAБЛ НEКРETНИНE a.д. Бeoгрaд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана „Intercity broker» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да је «MBC CAPITAL» д.о.о. Београд, покренуо поступак принудног откупа акција издаваоца «ТЕЛЕФОНКАБЛ НЕКРЕТНИНЕ» а.д. Београд.

Prinudni otkup akcija izdavaoca TELEFONKABL NEKRETNINE a.d. Beograd.pdf