06.02.2023.

Prinudni otkup akcija izdavaoca TELEFONKABL NEKRETNINE a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana „Intercity broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «MBC CAPITAL» d.o.o. Beograd, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «TELEFONKABL NEKRETNINE» a.d. Beograd.

Prinudni otkup akcija izdavaoca TELEFONKABL NEKRETNINE a.d. Beograd.pdf