10.10.2017.

Пoнудa зa прeузимaњe aкциja издaвaoцa ВOДOПРИВРEДA a.д. Пoжaрeвaц

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈА


На основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу понуде за преузимање акција број 4/0-32-3366/5-17 од 06.10.2017. године, као и на основу поднетог захтева од члана «Tandem Financial» а.д. Нови Сад, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да понудилац «ДТД ВОДОПРИВРЕДНО СЕНТА» д.о.о. Сента, даје понуду за преузимање акција издаваоца «ВОДОПРИВРЕДА» а.д. Пожаревац.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca VODOPRIVREDA a.d. Požarevac.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca VODOPRIVREDA a.d. Požarevac.pdf