09.10.2018.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца ИНТЕРСЕРВИС АД ФУТОГ

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Prudence Capital“ а.д. Beograd

Poziv za vanr.sednicu Interservis 2018 e-potpisim.pdf