07.08.2017.

Обавештење о извршеној исплати о року доспећа I купона за VII емисију дужничких финансијских инструмената, издаваоца ВАЉАОНИЦА БАКРА СЕВОЈНО а.д. Севојно

Обавештење је достављено од агента емисије "Dunav Stockbroker" а.д. Београд

Obaveštenje o isplati I kupona VII emisije kratkoročnih obveznica Valjaonice bakra Sevojno ad Sevojno.pdf