02.12.2019.

Обавештење о одлагању Скупштине акционара издаваоца МИН ДИВ АД СВРЉИГ

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Euro Fineks Broker “а.д. Београд

X Redovna skupština.pdf