02.12.2019.

Obaveštenje o odlaganju Skupštine akcionara izdavaoca MIN DIV AD SVRLJIG

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

X Redovna skupština.pdf