13.01.2021.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца GRADITELЈ HOLDING АД БЕОГРАД

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Mediolanum Invest“ а.д. Београд

Poziv za skupštinu 2021.PDF