13.11.2017.

Принудни откуп акција издаваоца "HALKBANK" а.д. Београд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ
У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана «Halkbank» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да je «TURKIYE HALK BANKASI A.S.» из Истанбула, Турска, покренуо поступак принудног откупа акција издаваоца «HALKBANK» а.д. Београд.

Prinudni otkup izdavaoca Halkbank ad Beograd.pdf