02.04.2021.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE АД БЕОГРАД

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Ilirika Investments“ а.д. Београд

Intereuropa Poziv za vanrednu skupštinu.pdf