10.10.2018.

Позив за ванредну седницу скупштине акционара НАПРЕДАК АД СТАРА ПАЗОВА

Обавештење оје достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Prudence Capital“ а.д. Beograd

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara koja je sazvana za 06.11.2....pdf