06.11.2017.

Пoнудa зa прeузимaњe aкциja издaвaoцa РИБЊAК СУTJEСКA a.д. Сутjeскa

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈА


На основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу понуде за преузимање акција број 4/0-32-3322/12-17 од 03.11.2017. године, као и на основу поднетог захтева од члана «Дил брокер» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да понудилац «СУТЈЕСКА КОМЕРЦ» д.о.о. Сутјеска, даје понуду за преузимање акција издаваоца «РИБЊАК СУТЈЕСКА» а.д. Сутјеска.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca RIBNJAK SUTJESKA a.d. Sutjeska.pdf
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca RIBNJAK SUTJESKA a.d. Sutjeska.pdf