12.01.2022.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца TПП ЦEНTРOИСTOК AД БOР

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Euro Fineks Broker “а.д. Београд

poziv za vanr. sednicu Centroistok Bor_3.2.2022..pdf