13.03.2018.

Принудни oткуп aкциja издaвaoцa ЗAВOД ЗA ЗAВAРИВAЊE a.д. Бeoгрaд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана «Јоргић брокер» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да je «КОНВАР» д.о.о. Београд, покренуо поступак принудног откупа акција издаваоца «ЗАВОД ЗА ЗАВАРИВАЊЕ» а.д. Београд.

Prinudni otkup akcija izdavaoca ZAVOD ZA ZAVARIVANJE a.d. Beograd.pdf