04.01.2022.

Обавештење о испису акција издаваоца КИКИНДСКИ МЛИН А.Д. КИКИНДА

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 34.035 акција номиналне вредности 13.160,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSKIMLE32222, издаваоца КИКИНДСКИ МЛИН А.Д. КИКИНДА (МБ: 08021694), услед статусне промене припајање.