13.02.2020.

Пoнудa зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa ЗOПИНВEСT a.д. Бeoгрaд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а на основу Одлуке Скупштине акционара издаваоца «ZOPINVEST» а.д. Београд од 31.01.2020. године, као и на основу поднетог захтева члана «Ilirika Investments» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво «ZOPINVEST» а.д. Београд, даје понуду за стицање сопствених акција.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca ZOPINVEST a.d. Beograd.pdf