04.10.2019.

Принудни oткуп aкциja издaвaoцa СOJAПРOTEИН a.д. Бeчej

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана «M&V Investments» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да je «VICTORIA GROUP» а.д. Београд, покренуо поступак принудног откупа акција издаваоца «СОЈАПРОТЕИН» а.д. Бечеј.

Prinudni otkup akcija izdavaoca SOJAPROTEIN a.d. Bečej.PDF