08.07.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FUTURA PLUS AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za sednicu 02.08.2019. godine.pdf