14.09.2018.

Oбaвeштeњe o извршeнoj исплaти дивeдeндe издaвaoцa MESSER TEHNOGAS a.д. Београд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВРШЕНОЈ ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Одлуке Скупштине акционара издаваоца «MESSER TEHNOGAS» а.д. Београд, од 22.06.2018. године и захтева поднетог од стране члана “M&V Investments” а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности је дана 14.09.2018. године извршио исплату дивиденде издаваоца «MESSER TEHNOGAS» а.д. Београд, за 3.060 акционара у укупном нето износу 441.260.125,00 динара.