29.06.2020.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца АК РАДЕ КОНЧАР АД НОВИ БЕОГРАД

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Intercity broker“а.д. Београд

poziv za skupstinu potpisan.pdf