13.04.2018.

Измeнa пoнудe зa прeузимaњe aкциja издaвaoцa ДУВAНСКA ИНДУСTРИJA БУJAНOВAЦ a.д. Буjaнoвaц

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈА

У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу објављивања измене понуде за преузимање акција бр. 1/2-102-386/11-18 од 13.04.2018. године, као и на основу поднетог захтева од члана «M&V Investments» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да понудилац «СРЕМСКА МЛЕКАРА» д.о.о. Сремска Митровица, даје измену понуде за преузимање акција издаваоца «ДУВАНСКА ИНДУСТРИЈА БУЈАНОВАЦ» а.д. Бујановац.

Skraćeni tekst izmene ponude za preuzimanje akcija izdavaoca DUVANSKA INDUSTRIJA BUJANOVAC a.d. Bujanovac.pdf
Izmena ponude za preuzimanje akcija izdavaoca DUVANSKA INDUSTRIJA BUJANOVAC a.d. Bujanovac.pdf