14.07.2017.

Обавештење члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности о достави података за исплату дивиденде издаваоца НИС а.д. Нови Сад

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад

Obaveštenje članovima CRHoV (dostava POR-2 obrasca i podataka o stvarnim vlasnicima prihoda).pdf
Notification to CSD members (submitting Residence Certificate and information on beneficial owners of income).pdf