07.12.2017.

Принудни oткуп aкциja издaвaoцa КOФEНИКС-OЗEЛEЊAВAЊE a.д. Кoсjeрић

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана «Investbroker» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да je ИРКИЋ МИЛИЦА из Ужица, покренула поступак принудног откупа акција издаваоца «КОФЕНИКС-ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ» а.д. Косјерић.

Prinudni otkup akcija izdavaoca KOFENIKS-OZELENJAVANJE a.d. Kosjerić.pdf