09.08.2017.

Измeнa пoнудe зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa НИШ-EКСПРEС a.д. Ниш-приoритeтнe aкциje

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ ПОНУДЕ ЗА СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ ПРИОРИТЕТНИХ АКЦИЈА


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а на основу Одлуке Извршног одбора издаваоца «НИШ-ЕКСПРЕС» а.д. Ниш од 07.08.2017. године о измени понуде за стицање сопствених акција и захтева поднетог од стране члана «Prudence Capital» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да «НИШ-ЕКСПРЕС» а.д. Ниш, даје измену понуде за стицање сопствених приоритетних акција.

Izmena ponude za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca NIŠ-EKSPRES a.d. Niš-prioritetne akcije.pdf